Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Helena Backlund

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, boutredningsman, bodelningsförrättare samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Specialiserad på brottmål, inkl. eko-mål, sedan 2011. Håller kurser i straffrätt för Fakultetskurser och Sveriges advokatsamfund. Ombud och målsägandebiträde i refererat avgörande NJA 2016 s. 791.

Anlitas frekvent som ombud i frågor rörande ekonomisk familjerätt, såsom bodelningar och arvstvister.


2019 - pågående. Delägare, Advokatgruppen i Stockholm.

2011- pågående. Advokat, Advokatgruppen i Stockholm.

2004 - 2010. Biträdande jurist/advokat, Advokatfirman Vinge KB.

2002 - 2004. Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt.

2002. Jur. kand. Uppsala universitet.

 

 helena.backlund@advokatgruppensth.se