Tjänster

Vy över Stockholm stad.

Vår erfarenhet gör skillnaden

Med stort engagemang tillvaratar vi dina rättigheter och intressen under hela processen. Advokatbyrån har även bred kompetens inom andra humanjuridiska områden såsom familjerätt, ekonomisk familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), samt inom tvistelösning.

Domarklubba i mörkblå färg.

Familjerätt

Familjerätt handlar om de juridiska frågorna som rör familj och förhållanden mellan människor. Vi jurister och advokater på Advokatgruppen i Stockholm har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hjälpa dig.

Läs mer
Domarklubba i mörkblå färg.

Brottmål

Brottmål är ett ärende eller mål i vilket talan förs om ansvar för brott i allmän domstol. Advokatgruppen i Stockholm är specialister på brottmål inklusive ekobrottmål sedan 1984.

Läs mer
Rättvisans skalor.

Tvistemål

Tvistemål är en rättslig process där två eller flera parter är oense om något och vänder sig till domstolen för att få en rättslig lösning på konflikten.

Läs mer
Dokument med kugghjul bredvid.

Migrationsrätt

Flera figurer i en illustration.

Socialrätt

Läs mer