Om oss

Vy över Stockholm stad.

Vi är Advokatgruppen i Stockholm

Advokatgruppen i Stockholm är specialister på brottmål inklusive ekobrottmål sedan 1984. När du anlitar Advokatgruppen i Stockholm får du hjälp av en av Sveriges ledande och mest anlitade brottmålsbyråer. Advokatgruppen i Stockholm har biträtt klienter i en rad stora och uppmärksammade brottmål, men för oss är inte målets storlek det viktiga.

Med stort engagemang tillvaratar vi dina rättigheter och intressen under hela processen. Advokatbyrån har även bred kompetens inom andra humanjuridiska områden såsom familjerätt, ekonomisk familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), samt inom tvistelösning.

Domarklubba i mörkblå färg.

Brottmål

Domarklubba i mörkblå färg.

Familjerätt

Rättvisans skalor.

Tvistemål

Flera figurer i en illustration.

Socialrätt

Dokument med kugghjul bredvid.

Migrationsrätt