Advokatgruppen i Stockholm


KOMPETENS OCH ENGAGEMANG!

Vy över Stockholm stad.

Vi är Advokatgruppen i Stockholm

Advokatgruppen i Stockholm är specialister på brottmål inklusive ekobrottmål sedan 1984. När du anlitar Advokatgruppen i Stockholm får du hjälp av en av Sveriges ledande och mest anlitade brottmålsbyråer. Advokatgruppen i Stockholm har biträtt klienter i en rad stora och uppmärksammade brottmål, men för oss är inte målets storlek det viktiga.

Domarklubba i mörkblå färg.

Brottmål

Brottmål är ett ärende eller mål i vilket talan förs om ansvar för brott i allmän domstol. Advokatgruppen i Stockholm är specialister på brottmål inklusive ekobrottmål sedan 1984.

Läs mer
Domarklubba i mörkblå färg.

Familjerätt

Familjerätt handlar om de juridiska frågorna som rör familj och förhållanden mellan människor. Vi jurister och advokater på Advokatgruppen i Stockholm har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hjälpa dig.

Läs mer
Rättvisans skalor.

Tvistemål

Tvistemål är en rättslig process där två eller flera parter är oense om något och vänder sig till domstolen för att få en rättslig lösning på konflikten.

Läs mer
Flera figurer i en illustration.

Socialrätt

Läs mer
Dokument med kugghjul bredvid.

Migrationsrätt

Domarklubba i mörkblå färg.

Ekobrott och Ekonomisk Brottslighet

På Advokatgruppen i Stockholm AB förstår vi komplexiteten i ekonomisk brottslighet, också kallad ekobrott eller ekobrottsmål.

Läs mer

Vill du komma i kontakt med oss?