Helena Backlund

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, bodelningsförrättare samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Specialiserad på brottmål, inkl. eko-mål, sedan 2011. Håller kurser i straffrätt för Fakultetskurser och Sveriges advokatsamfund. Ombud och målsägandebiträde i refererat avgörande NJA 2016 s. 791.

Anlitas frekvent som ombud i frågor rörande ekonomisk familjerätt, såsom bodelningar och arvstvister.

  • 2019 - pågående. Delägare, Advokatgruppen i Stockholm.
  • 2011- pågående. Advokat, Advokatgruppen i Stockholm.
  • 2004 - 2010. Biträdande jurist/advokat, Advokatfirman Vinge KB.
  • 2002 - 2004. Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt.
  • 2002. Jur. kand. Uppsala universitet.
Helena Backlund