Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Staffan Bergqvist

Arbetar i huvudsak med ekobrottmål men också i viss utsträckning med tvistelösning. Har mångårig erfarenhet av alla typer av ärenden som innefattar påstådda oegentligheter i näringslivet såsom aktiemarknadsbrott, korruptionsbrott, skattebrott, bokföringsbrott och olika typer av förmögenhetsbrott.

Sedan 2016 ledamot av Advokatsamfundets disciplinnämnd, som prövar frågor om advokaters efterlevnad av de regler som gäller för advokatverksamhet.

Författare i ett flertal av de arbetsgrupper som utses av Advokatsamfundet för utarbetandet av remissvar.

 

2002 - pågående. Delägare, Advokatgruppen i Stockholm.

1994 - 2001. Biträdande jurist/advokat på advokatbyråer.

1993 - 1994. Arbete vid Kronofogdemyndigheten.

1991 - 1993. Tingstjänstgöring.

1991. Jur. kand. Uppsala universitet.

 

 staffan.bergqvist@advokatgruppensth.se