Victoria Fridén

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, boutredningsman, bodelningsförrättare och god man enligt lagen om samäganderätt.

Specialiserad på ekonomisk familjerätt. Anlitas frekvent som ombud i familjerättsliga ärenden såsom arvstvister och bodelningar med anledning av separation/skilsmässa. Biträder även klienter vid upprättande av olika familjerättsliga avtal såsom bland annat testamenten, framtidsfullmakter, samboavtal/äktenskapsförord, köpekontrakt/gåvohandlingar, samäganderättsavtal.

Anlitas återkommande i mål om vårdnad, boende och umgänge om barn.

  • 2023 - pågående. Advokat, Advokatgruppen i Stockholm.
  • 2019 – 2023. Advokat/delägare, Creo Advokater.
  • 2014 - 2019. Biträdande jurist/advokat, Holmbergs Advokatbyrå.
  • 2012 - 2014. Jurist, Swedbank Juristbyrå.
  • 2011 - 2012. Biträdande jurist, LEX Advokatbyrå.
  • 2011. Jur.kand. Stockholms universitet.
Victoria Fridén