Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Victoria Fridén

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, boutredningsman, bodelningsförrättare och god man enligt lagen om samäganderätt.

Specialiserad på ekonomisk familjerätt. Anlitas frekvent som ombud i familjerättsliga ärenden såsom arvstvister och bodelningar med anledning av separation/skilsmässa. Biträder även klienter vid upprättande av olika familjerättsliga avtal såsom bland annat testamenten, framtidsfullmakter, samboavtal/äktenskapsförord, köpekontrakt/gåvohandlingar, samäganderättsavtal.

Anlitas återkommande i mål om vårdnad, boende och umgänge om barn.

 

2023 - pågående. Advokat, Advokatgruppen i Stockholm.

2019 – 2023. Advokat/delägare, Creo Advokater.

2014 - 2019. Biträdande jurist/advokat, Holmbergs Advokatbyrå.

2012 - 2014. Jurist, Swedbank Juristbyrå.

2011 - 2012. Biträdande jurist, LEX Advokatbyrå.

2011. Jur.kand. Stockholms universitet.

 victoria.friden@advokatgruppensth.se