Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Rebecka Salomonsson

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, privat försvarare, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde i migrationsärenden samt ärenden om LVU, LVM, LPT, LRV.

 

2023 - pågående, biträdande jurist, Advokatgruppen i Stockholm

2020-2022 - biträdande jurist, HS Advokatbyrå

2018-2020 - Tingstjänstgöring

2015-2018 - Jurist/handläggare, Överförmyndarförvaltningen i Uppsala

2015 - Jur.kand., Uppsala universitet

 

 rebecka.salomonsson@advokatgruppensth.se