Rebecka Salomonsson

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, privat försvarare, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde i migrationsärenden samt ärenden om LVU, LVM, LPT, LRV.

  • 2023 - pågående, biträdande jurist, Advokatgruppen i Stockholm
  • 2020-2022 - biträdande jurist, HS Advokatbyrå
  • 2018-2020 - Tingstjänstgöring
  • 2015-2018 - Jurist/handläggare, Överförmyndarförvaltningen i Uppsala
  • 2015 - Jur.kand., Uppsala universitet
Rebecka Salomonsson