Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Lina Filli

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, privat försvarare, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde i migrationsärenden samt ärenden om LVU, LVM, LPT, LRV.

 

2021 - pågående, biträdande jurist Advokatgruppen i Stockholm.

2020-2021 - biträdande jurist vid Advokatlaget AB.

2019-2020 - Tingstjänstgöring.

2018-2019 - beredningsjurist vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm.

2018 - Jur.kand. Stockholms universitet.

 

 lina.filli@advokatgruppensth.se