Lina Filli

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, privat försvarare, särskild företrädare för barn, ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde i migrationsärenden samt ärenden om LVU, LVM, LPT, LRV.

  • 2021 - pågående, biträdande jurist Advokatgruppen i Stockholm.
  • 2020-2021 - biträdande jurist vid Advokatlaget AB.
  • 2019-2020 - Tingstjänstgöring.
  • 2018-2019 - beredningsjurist vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm.
  • 2018 - Jur.kand. Stockholms universitet.
Lina Filli