Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Viktor Sultan

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, boutredningsman, bodelningsförrättare och god man enligt äktenskapsbalken och föräldrabalken. Anlitas frekvent som ombud i frågor rörande familjerätt, såsom arvstvister, bodelningar, mål som rör vårdnad, boende och umgänge m m, samt som ombud i förmögenhetsrättsliga tvister.

 

2020 - pågående. Advokat, Advokatgruppen i Stockholm

2014 - 2020. Biträdande jurist/advokat, Lebenberg Advokatbyrå AB.

2012 - 2014. Tingstjänstgöring.

2011. Jur.kand. och Ekonomie magister. Göteborgs universitet.

 

 viktor.sultan@advokatgruppensth.se