Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Per Larsson

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, ombud i vårdnadstvister och tvistemål, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i migrationsärenden samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Specialiserad på brottmål, inkl. eko-mål, sedan 2009. Ombud och offentlig försvarare i refererat avgörande NJA 2012 s. 650.

 

2019 - pågående. Delägare, Advokatgruppen i Stockholm.

2009 - pågående. Advokat, Advokatgruppen i Stockholm.

2005 - 2009. Biträdande jurist/advokat, Advokatfirman Vinge KB.

2003 - 2005. Tingstjänstgöring och beredningsjurist, Eskilstuna tingsrätt.

2002. Jur. kand. Uppsala universitet.

 

 per.larsson@advokatgruppensth.se