Per Larsson

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, ombud i vårdnadstvister och tvistemål, särskild företrädare för barn samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

Specialiserad på brottmål, inkl. eko-mål, sedan 2009. Straffrättslig rådgivning till företag gällande arbetsmiljö- och miljöbrott. Ombud och offentlig försvarare i refererat avgörande NJA 2012 s. 650.

  • 2019 - pågående. Delägare, Advokatgruppen i Stockholm.
  • 2009 - pågående. Advokat, Advokatgruppen i Stockholm.
  • 2005 - 2009. Biträdande jurist/advokat, Advokatfirman Vinge KB.
  • 2003 - 2005. Tingstjänstgöring och beredningsjurist, Eskilstuna tingsrätt.
  • 2002. Jur. kand. Stockholms universitet.
Per Larsson