Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Dariush Gol

Åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde, ombud i vårdnadstvister och tvistemål, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i migrationsärenden samt offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV.

2014 - pågående. Biträdande jurist/advokat, Advokatgruppen i Stockholm.

2013- 2014. Biträdande jurist, Kilpatrick Townsend & Stockton.

2012 - 2013. Tingstjänstgöring, Örebro tingsrätt.

2011 - 2012. Associate, Deloitte.

2011. Jur. kand. Stockholms universitet.

 

 dariush.gol@advokatgruppensth.se