Advokatgruppen i Stockholm


Kompetens och engagemang!

MedarbetareKontakt

Johanna Eriksson

Åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, privat försvarare, särskild företrädare för barn, offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt som boutredningsman, bodelningsförrättare, medlare, rättegångsbiträde och god man enligt ÄB och FB.

Anlitas som ombud i tvistemål, inklusive bodelningar och arvsrättsliga tvister, samt mål om barns vårdnad, boende och umgänge.

 

2021 - pågående. Biträdande jurist, Advokatgruppen i Stockholm.

2016 – 2020, Tingstjänstgöring, Nacka tingsrätt.

2011 – 2016, Jur.kand., Stockholms universitet. Examensarbete: ”Tid för kriminalisering av hämndporr?”

2014 – 2015, studier i psykologi (främst minnespsykologi), New York University samt i rättspsykologi, Stockholms universitet.

 

 johanna.eriksson@advokatgruppensth.se