Vanliga frågor

Vanliga frågor om brottmål

Vanliga frågor | Advokatgruppen i Stockholm AB

Nedan finner du svar på några av de vanligaste frågorna vi stöter på i vårt arbete. Tveka inte att kontakta oss om du inte finner svaret på din fråga.

Jag är kallad till polisförhör, måste jag gå på det?

Du är skyldig att infinna dig till polisförhöret, men du är inte skyldig att säga någonting vid förhöret. Om man uteblir från ett polisförhör kan det bli fråga om vitesföreläggande eller hämtning av polis.

Bör jag ha en försvarare med mig vid polisförhöret?

Om du är misstänkt för brott rekommenderar vi att du inte medverkar vid ett polisförhör utan att du har en försvarare med dig vid förhöret.

Om du går på ett polisförhör och delges misstanke om brott under förhöret rekommenderar vi att du säger att du inte vill fortsätta förhöret utan att en försvarare är närvarande.

Hur länge kan polisen hålla kvar mig efter att de gripit mig?

Den som har omhändertagits för förhör får hållas kvar i högst sex timmar. Om det därefter är av synnerlig vikt att den som är misstänkt för ett brott är tillgänglig för fortsatt förhör kan han eller hon hållas kvar i ytterligare sex timmar (om man är under 15 år gäller tre + tre timmar). Därefter ska åklagare besluta om den misstänkte skall anhållas eller friges. Om åklagaren beslutar att den misstänkte ska anhållas ska häktningsförhandling i domstol hållas senast fyra dygn efter omhändertagandet.

Jag har blivit utsatt för ett brott/jag är misstänkt för brott. Har jag rätt att välja advokat?

Du bör alltid meddela polisen eller åklagaren vilken advokat du önskar som ditt målsägandebiträde (om du blivit utsatt för brott) eller som din offentliga försvarare (om du är misstänkt för brott). Det är sedan domstolen som bestämmer om du har rätt till en advokat och vilken advokat som utses (oftast den advokat som önskats, men inte alltid).

Om du är under arton år och misstänkt för brott är utgångspunkten att en offentlig försvarare ska utses för dig.

Jag har en offentlig försvarare som jag är missnöjd med. Kan jag byta?

Du kan alltid framställa begäran hos domstolen, som bedömer om det i det enskilda fallet finns tillräckliga skäl för ett byte. Du måste själv skriva till domstolen och begära byte. I begäran ska du ange varför du är missnöjd och vem du vill byta till. I brottmål har du alltid rätt att, på egen bekostnad, anlita en privat försvarare.