Om oss

Advokatgruppen i Stockholm AB bildades 1984 av fyra advokater verksamma vid tre välrenommerade advokatbyråer i Stockholm. Efter en successiv expansion är vi nu åtta advokater som är verksamma vid byrån.

Den bärande idén vid bildandet återspeglas i det valda företagsnamnet – Advokatgruppen – nämligen tanken att byråns klienter skall komma i åtnjutande av den samlade kompetensen som finns hos de verksamma advokaterna.

Detta synsätt har alltsedan starten omsatts i praktiken genom regelbundna överläggningar där den handläggande juristen kan inhämta råd och synpunkter från samtliga övriga kollegor. I en alltmer internationaliserad och komplex värld har detta arbetssätt allt tydligare visat sig vara en nödvändighet för att tillförsäkra byråns klienter ett fullgott biträde.

Vår huvudsakliga verksamhet består i att biträda klienter inför och under rättegångar. Byråns verksamhet har allt tydligare kommit att profileras inom det straffrättsliga området. Advokatgruppen har erhållit förtroendet att biträda i många stora och uppmärksammade brottmål och har den uttalade inriktningen att bibehålla och stärka positionen som en av de ledande brottmålsbyråerna i landet. Förutom brottmål, där vi åtar oss uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, arbetar ett flertal av de verksamma advokaterna med andra rättsområden, exempelvis socialrätt, allmän affärsjuridik, ekonomisk familjerätt och asylrätt. En gemensam nämnare för alla advokater är att vi är skickliga processjurister som är engagerade i våra klienter.

Det är ett oeftergivligt krav att varje klientuppdrag utförs med diskretion och omsorg. Varje klient har ett berättigat anspråk att få sin sak allsidigt och ingående presenterad såväl utom som inför rätta. Det är Advokatgruppens målsättning att våra klienter ska uppleva att deras sak behandlas i enlighet med dessa intentioner.

Kommentera