Thomas Albinsson

Thomas AlbinssonUtbildning
Thomas Albinsson har avlagt jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 1984 och genomförde tingstjänstgöring vid Hyresnämnden i Stockholm och Motala tingsrätt 1984-1986.

Juridisk erfarenhet
Thomas Albinsson blev advokat 1991. Han har vidare arbetat bl.a. vid Bankinspektionen och Juristhuset innan han knöts till Advokatgruppen 1994, där han inträdde som delägare 1999.

Inriktning
Brottmål och asylrätt.

E-post
thomas.albinsson@advokatgruppensth.se