Staffan Bergqvist

Staffan BergqvistUtbildning
Staffan Bergqvist avlade jur. kand.-examen vid Uppsala universitet 1991.

Juridisk erfarenhet
Staffan har varit verksam vid Sala tingsrätt, Kronofogdemyndigheten och sedan 1994 i advokatverksamhet. 1997 blev han advokat och knöts till Advokatgruppen 2001, där han inträdde som delägare 2002. Staffan är ledamot av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

Inriktning
Brottmål, främst ekobrottmål, samt tvistelösning.

E-post
staffan.bergqvist@advokatgruppensth.se