Per Larsson

Per LarssonUtbildning
Per Larsson avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 2002 och genomförde tingstjänstgöring vid Eskilstuna tingsrätt 2003-2005.

Juridisk erfarenhet
Per blev advokat 2009. Han arbetade vid Advokatfirman Vinge i Stockholm 2005-2009 innan han knöts till Advokatgruppen 2009.

Inriktning
Brottmål, asylrätt, tvistemål och familjerätt.

E-post
per.larsson@advokatgruppensth.se