Leif Gustafson

Leif GustafsonUtbildning
Leif Gustafson avlade jur. kand.-examen 1977 och fullgjorde härefter tingstjänstgöring 1977-1980 vid åklagarmyndigheten i Stockholm och Stockholms tingsrätt.

Juridisk erfarenhet
Efter anställning vid advokatfirman Leif Silbersky under åren 1980-1984 grundade han tillsammans med tre kollegor Advokatgruppen 1984. Leif Gustafson blev 1983 ledamot av Advokatsamfundet och var under åren 1993-2000 ledamot av dess huvudstyrelse.

Inriktning
Verksamheten är helt inriktad på ekobrottmål.

E-post
leif.gustafson@advokatgruppensth.se