Johan Hedberg

Johan Hedberg, AdvokatgruppenUtbildning
Johan Hedberg avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 2003.

Juridisk erfarenhet
Johan blev advokat 2009. Han arbetade vid Advokatfirman Hans Bredberg 2003-2009. Under åren 2009-2015 har han bedrivit egen verksamhet. Johan knöts till Advokatgruppen 2015.

Inriktning
Migrationsrätt och brottmål.

E-post
johan.hedberg@advokatgruppensth.se