Helena Backlund

Helena BacklundUtbildning
Helena Backlund avlade jur. kand.-examen vid Uppsala universitet 2002 och genomförde tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt 2002-2004.

Juridisk erfarenhet
Helena blev advokat 2009. Hon arbetade vid Advokatfirman Vinge i Stockholm 2004-2010 innan hon knöts till Advokatgruppen 2011.

Inriktning
Brottmål, ekonomisk familjerätt inkl. uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman, socialmål.

E-post
helena.backlund@advokatgruppensth.se