Folke Natt och Dag

Folke Natt och Dag, AdvokatgruppenUtbildning
Folke Natt och Dag avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 1986. Efter en inledande period i advokatverksamhet genomfördes tingstjänstgöring.

Juridisk erfarenhet
Folke blev advokat 1991 och knöts till Advokatgruppen 2004 där han blev delägare samma år.

Inriktning
Brottmål och socialrätt.

E-post
folke.nattochdag@advokatgruppensth.se