Dariush Gol

Dariush GolUtbildning
Dariush Gol avlade jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 2011 och genomförde tingstjänstgöring vid Örebro tingsrätt 2012-2013.

Juridisk erfarenhet
Dariush blev advokat 2016. Han arbetade på Deloitte AB under 2011-2012 och vid Kilpatrick, Townsend & Stockton Advokatbyrå 2013-2014 innan han knöts till Advokatgruppen 2014.

Inriktning
Brottmål, migrationsrätt, socialrätt, allmän affärsjuridik och familjerätt.

E-post
dariush.gol@advokatgruppensth.se